Αναβάθμιση Mac

Αναβάθμιση Μνήμης Mac

Αναβάθμιση Μνήμης Mac

Η αναβάθμιση της μνήμης του Mac σας είναι ένας απλός τρόπος για να επαυξήσετε τις επιδόσεις του Mac σας. Όταν αναβαθμίσετε την μνήμη του, θα μπορείτε να εκτελείτε περισσότερα προγράμματα ταυτόχρονα και να έχετε μια αξιοσημείωτη διαφορά στο χρόνο απόκρισης του Mac σας.

Αναβάθμιση Σκληρού Δίσκου Mac

Αναβάθμιση Σκληρού Δίσκου Mac

Αν ο χώρος του σκληρού δίσκου του Mac σας έχει εξαντληθεί, μπορούμε να εγκαταστήσουμε ένα νέο σκληρό δίσκο, μεγαλύτερης χωρητικότητας. Με αυτήν την υπηρεσία μας, δε θα αλλάξει καμιά από τις ρυθμίσεις των Mac OS και κανένα από τα προγράμματά σας. Το Mac σας θα είναι ακριβώς το ίδιο, με τη μόνη διαφορά ότι θα έχετε πολύ περισσότερο ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο.