Υπηρεσίες Email

Εγκατάσταση Λογαριασμού E-mail

Εγκατάσταση Λογαριασμού E-mail

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε και να ρυθμίσουμε το νέο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ώστε να μπορείτε να εργάζεστε με οποιοδήποτε από τα δημοφιλή προγράμματα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιδιόρθωση Λογαριασμού E-mail

Επιδιόρθωση Λογαριασμού E-mail

Μπορούμε να επιδιορθώσουμε το Outlook Express, το Outlook, το Thunderbird και σχεδόν όλα τα δημοφιλή προγράμματα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.