Αναβάθμιση Laptop

Αναβάθμιση Μνήμης Laptop

Αναβάθμιση Μνήμης Laptop

Η αναβάθμιση της μνήμης του laptop σας είναι ένας απλός τρόπος για να επαυξήσετε τις επιδόσεις του laptop σας. Όταν αναβαθμίσετε την μνήμη του, θα μπορείτε να εκτελείτε περισσότερα προγράμματα ταυτόχρονα και να έχετε μια αξιοσημείωτη διαφορά στο χρόνο απόκρισης του laptop σας.

Αναβάθμιση Σκληρού Δίσκου Laptop

Αναβάθμιση Σκληρού Δίσκου Laptop

Αν ο χώρος του σκληρού δίσκου του laptop σας έχει εξαντληθεί, μπορούμε να εγκαταστήσουμε ένα νέο σκληρό δίσκο, μεγαλύτερης χωρητικότητας. Με αυτήν την υπηρεσία μας, δε θα αλλάξει καμιά από τις ρυθμίσεις των Windows και κανένα από τα προγράμματά σας. Το laptop σας θα είναι ακριβώς το ίδιο, με τη μόνη διαφορά ότι θα έχετε πολύ περισσότερο ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο.