12 επιπλέον μήνες εγγύησης για την επισκευή συσκευών θα επιβάλει η ΕΕ