Αυτό είναι το πρώτο φάρμακο με 100% ανταπόκριση στον καρκίνο του ορθού!