Ακόμα πιο εύκολη η παρακολούθηση των Apple Podcasts χάριν στην αυτόματη μεταγραφή τους