Ανίχνευση της ρητορικής μίσους στις 24 γλώσσες της ΕΕ υπόσχεται μια νέα startup εταιρεία