Ένα νέο υλικό υπόσχεται μια νέα εποχή στην ενεργειακή βιωσιμότητα