Έρχεται ακόμα μία τεράστια αλλαγή στο iOS λόγω πιέσεων της ΕΕ