Έρχονται σύντομα νέες αυξήσεις στα πακέτα της πλατφόρμας