Η ΕΕ μπλοκάρει την εκπαίδευση του Meta AI από αναρτήσεις των Ευρωπαίων χρηστών