Η ΕΕ δεν πείστηκε από τις ενέργειες των Apple, Meta και Google σχετικά με το DMA