Η «κβαντική δίνη» βοηθά στη μελέτη των μαύρων τρυπών στο εργαστήριο!