Μια νέα ανακάλυψη θα καταστήσει σημαντικά πιο ασφαλή τα κέντρα υγείας