Οι δεσμεύσεις των παρόχων για οπτικές ίνες στην Ελλάδα την επόμενη διετία