Τα δείγματα του αστεροειδή Ryugu ενδεχομένως κρύβουν τους «σπόρους της ζωής»