Τα νέα foldables ωθούν το Galaxy AI σε νέα επίπεδα