Το BBC εξετάζει την κατασκευή δικού του μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης