Το mAigov αναβαθμίζεται και προβαίνει σε ενέργειες για λογαριασμό του πολίτη!