Το Photomath δεν είναι απλά μια εφαρμογή επίλυσης εξισώσεων