Πρόστιμο €120.000 σε e-shop για εξαπάτηση των καταναλωτών