Τεράστια ονόματα της Μουσικής υπογράφουν ανοικτή επιστολή κατά της AI!